Lưu ý: Để thực hiện chức năng lấy mật khẩu bằng SMS, bạn phải đăng kí sử dụng dịch vụ SMS Plus.
Bước 1: Soạn tin EB OTP gửi 19001530 để nhận mã xác thực.Hoặc bật APP VTC OTP
Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu và thực hiện đổi mật khẩu

Tên tài khoản
Mã xác thực OTP
Soạn tin EB OTP gửi 19001530 để lấy mã xác thực
Mật khẩu mới
Mật khẩu có độ dài 6-18 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số
Nhập lại mật khẩu mới
Mã kiểm tra
 
Lấy lại mật khẩu qua email tại đây