Lưu ý: Để thực hiện chức năng lấy mật khẩu bằng SMS, bạn phải đăng kí sử dụng dịch vụ SMS Plus.
Bước 1: Soạn tin EB OTP gửi 19001530 để nhận mã xác thực.
Bước 2: Nhập các thông tin theo yêu cầu và thực hiện đổi mật khẩu

Tên tài khoản
Mã xác thực OTP
Mật khẩu mới
Mật khẩu có độ dài 6-18 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số
Nhập lại mật khẩu mới
Mã kiểm tra
 
Lấy lại mật khẩu qua email tại đây