No Image Viettel khuyến mãi 50% giá tri thẻ nạp từ 11/07 đến 12/07

Thời gian cập nhật 09:18:45 09/07/2014

Hệ thống tài khoản VTC trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi thẻ nạp của Viettel tới Quý Khách hàng, nội dung chương trình cụ thể như sau:

No Image Mobifone khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp từ ngày 10/07 đến 11/07

Thời gian cập nhật 14:26:11 08/07/2014

Hệ thống tài khoản VTC xin gửi tới Quý khách hàng thông tin về Chương trình khuyến mại dành cho các thuê bao trả trước nạp thẻ của Mobifone, chi tiết như sau:

No Image Vinaphone khuyến mãi 50% giá trị thẻ cào 01 ngày 10/07/2014

Thời gian cập nhật 10:25:52 08/07/2014

Hệ thống tài khoản VTC trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi của VinaPhone tới quý khách hàng, nội dung khuyến mãi như sau:

No Image Vinaphone khuyến mãi 50% giá trị thẻ cào 01 ngày 30/06/2014

Thời gian cập nhật 16:51:35 26/06/2014

Hệ thống tài khoản VTC trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi của VinaPhone tới quý khách hàng, nội dung khuyến mãi như sau:

No Image Viettel khuyến mãi 50% giá tri thẻ nạp từ 27/06 đến 28/06

Thời gian cập nhật 14:07:55 24/06/2014

Hệ thống tài khoản VTC trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi thẻ nạp của Viettel tới Quý Khách hàng, nội dung chương trình cụ thể như sau:

No Image Mobifone khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp từ ngày 24/06 đến 25/06

Thời gian cập nhật 09:30:40 20/06/2014

Hệ thống tài khoản VTC xin gửi tới Quý khách hàng thông tin về Chương trình khuyến mại dành cho các thuê bao trả trước nạp thẻ của Mobifone, chi tiết như sau:

No Image Vinaphone khuyến mãi 50% giá trị thẻ cào 02 ngày 20,21/06/2014

Thời gian cập nhật 11:12:02 17/06/2014

Hệ thống tài khoản VTC trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi của VinaPhone tới quý khách hàng, nội dung khuyến mãi như sau:

No Image Viettel khuyến mãi 50% giá tri thẻ nạp từ 12/06 đến 13/06

Thời gian cập nhật 16:25:53 10/06/2014

Hệ thống tài khoản VTC trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi thẻ nạp của Viettel tới Quý Khách hàng, nội dung chương trình cụ thể như sau:

No Image Vietnamobile khuyến mãi 100% giá trị thẻ nạp từ ngày 06/06 đến ngày 08/06

Thời gian cập nhật 09:43:00 06/06/2014

Hệ thống tài khoản VTC trân trọng thông báo chương trình khuyến mãi nạp tiền trả trước của Vietnamobile tới Quý Khách hàng, nội dung chương trình cụ thể như sau:

No Image Mobifone khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp từ ngày 10/06 đến 11/06

Thời gian cập nhật 16:37:37 05/06/2014

Hệ thống tài khoản VTC xin gửi tới Quý khách hàng thông tin về Chương trình khuyến mại dành cho các thuê bao trả trước nạp thẻ của Mobifone, chi tiết như sau: